Rekonstruoti vargonai atnaujino architektūrinio paveldo bažnyčią Žemalėje

08/20/2020

Rugpjūčio 16 d. Mažeikių sav. Žemalės miestelio Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje vyko Roko atlaidai. Jų metu buvo pašventinti ir pirmą kartą po 3 metų restauracijos darbų proceso vėl suskambo senieji bažnyčios vargonai. Jiems jau du šimtai metų! Tai vieni paskutinių išlikusių baroko-klasicizmo kompozicijos vargonų Lietuvoje, išlikusių iki mūsų dienų su labai vertinga bei autentiška savo sudėtimi.

Restauravimo darbus vykdė menotyrininko, vargonų restauratoriaus-technologo dr. Girėno Povilionio vadovaujama meistrų brigada. Jie peržiūrėjo ir suremontavo daugiau kaip 700 įvairių vargonų vamzdelių. Dauguma jų - oro skirstymo dėžė, mechanika, buvo suremontuoti ir liko autentiški. Taip pat atstatyti trūkstami žvaigždiniai varpeliai. Suremontuotas vargonų keturvamzdis akustinis būgnas - tai retai pasitaikanti detalė, kuri išliko būtent Žemalės bažnyčios vargonuose. Darbai atlikti preciziškai, tiksliai atkartojant ankstesnių meistrų darbą. Restauratorių komanda vargonus parvežė ir, intensyviai dirbdama, juos sumontavo per nepilną savaitę.

Vargonus po restauracijos išbandė vargonininkė Jurgita Kazakevičiūtė, koncertuodama kartu su trimitininku Laurynu Lape. Nuostabūs vargonų garsai žaidė bažnyčios erdvėse ir kerėjo klausytojus, nukeldami juos į specifinių garsų pasaulį. Tai buvo paskutinis renginys, užbaigęs sakralinio meno ir paveldo simpoziumo "Versmės" savaitę Žemalėje. Mažeikių savivaldybės meras Vidmantas Macevičiaus ir Žemalės parapijos klebonas Petras Smilgys padėkojo restauratoriams, rėmėjams bei visiems prisidėjusiems prie šio projekto.

Pati Žemalės miestelio Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia yra architektūros paminklas. Medinė jos versija buvo pastatyta 1752 metais. Vėliau, Telšių dvarininko Gadono lėšomis ir pastangomis, 1826 metais ankstesnės bažnyčios vietoje buvo pastatyta dabartinė akmeninė bažnyčia su romantizmo architektūros elementais. Restauravus senuosius vargonus, bažnyčia tapo tikra sukomplektuota architektūrinio paveldo puošmena Žemaitijoje. Ji įdomi ne tik vietos gyventojams, bet ir vertas dėmesio lankytinas objektas šiame krašte besilankantiems turistams.

Parengė: Aušra Pakalnienė

MB Tikslius