Asociacijos „Telšių turizmo klasteris“ rėmimo pagrindu sudaryta partnerystė

Klasterio rėmimo pagrindu sudarytos partnerystės tikslas yra pritraukti fizinius ir juridinius asmenis, kurie pagal galimybes ir poreikį gali:

  • finansiškai paremti asociaciją;
  • nemokamai bet kuria forma reklamuoti asociacijos ir jo narių veiklą;
  • prisidėti finansiškai įsigyjant asociacijos veiklai reikalingas materialines-technines priemones ir/ar aktyvia veikla padėti palaikyti jų techninę būklę;
  • pagal poreikį, be atlygio, suteikti reikalingas patalpas ir/ar teritorijas asociacijos veiklos vystymui ar jo renginių organizavimui,
  • finansiškai ar kitais būdais paremti asociacijos ar jos narių vykdomus projektus;
  • finansiškai arba kitais būdais prisidėti prie asociacijos renginių organizavimo;
  • prisidėti prie asociacijos veiklos materialiu arba nematerialiu turtu.

Galimi partneriai - visi juridiniai ir fiziniai asmenys. Šio lygmens partneris vadinamas asociacijos rėmėju. Jo atpažinimo ženklai reklamuojami asociacijos naudojamose žiniasklaidos priemonėse, virtualios erdvės bendruose puslapiuose bei spausdintuose leidiniuose. Šio lygmens partnerių teikiamos paslaugos pagal pageidavimą gali būti traukiamos į sudaromus asociacijos paslaugų rinkinius.

Partnerystė asociacijos rėmimo pagrindu sudaroma asociacijos vadovui raštu kreipiantis į potencialų rėmėją ir, esant teigiamam jo sprendimui, partnerystė įsigalioja gavus tarpusavyje sutartą paramą. 

Su asociacijos rėmėjais ilgalaikiai bendros veikos planai nesudaromi, tačiau gali būti sutarta žodžiu arba raštu dėl:

  • dalyvavimo bendruose projektuose ar jų organizavimo;
  • tikslinio finansavimo ar kitokio rėmimo naudojimo;
  • atitinkamų sąlygų įgyvendinimo, gavus paramą.

Partnerystė galioja metus laiko nuo paramos gavimo, jeigu atskiru dokumentu nebuvo numatytas kitas terminas.