Partnerystė su asociacija „Telšių turizmo klasteris“

Asociacija „Telšių turizmo klasteris“ (toliau – asociacija) yra atvira partnerystei su šalies ar užsienio juridiniais bei fiziniais asmenimis. Per partnerystę siekiama bendradarbiauti įgyvendinant bendrus tikslus, nustatant patikimus ryšius, plėtojant komercinius ir nekomercinius santykius. Partnerių bendra veikla organizuojama atitinkamai pagal sudarytą partnerystės lygmenį, partnerystės dokumento sąlygas ir tikslus.

Galimi keli partnerystės su asociacija lygmenys, atitinkamai pagal siekiamus tikslus ir poreikius:

Asociacijos partneriu gali būti fizinis arba juridinis asmuo, kuris:

 • dirba arba vykdo bet kokią legalią veiklą ir moka mokesčius valstybei;
 • jam neturi būti iškeltos restruktūrizavimo, bankroto bylos arba vykdomas bankroto procesas;
 • neturi priimtų ir įsiteisėjusių apkaltinamųjų teismo nuosprendžių už nusikalstamas veikas.

Partneris privalo:

 • pripažinti asociaciją lygiaverčiu partneriu bet kurioje bendroje veikloje;
 • vykdyti partnerystės sutartyje, susitarime arba kitame jam prilyginamame dokumente prisiimtus įsipareigojimus.

Partneris turi teisę:

 • būti reklamuojamam asociacijos disponuojamose žiniasklaidos priemonėse tokia apimtimi, kokia numatyta partnerystės sutartyje arba kitame jai prilygintame dokumente;
 • būti kviečiamam į asociacijos renginius;
 • išsakyti nuomonę asociacijos vadovams atskirai arba pasitarimuose dėl partnerystės santykių tobulinimo ir plėtojimo.

Partneris privalo:

 • laikytis partnerystės su asociacija sutartyje arba kitame jam prilyginamame dokumente nustatytų reikalavimų;
 • mokėti įsipareigojimus atitinkančius partnerystės mokesčius arba teikti kitą paramą;
 • atitinkamai partnerystės lygmeniui dalyvauti asociacijos veikloje;
 • būti tolerantišku asociacijos narių ir jo partnerių atžvilgiu. Bendraujant tarpusavyje laikytis visuomenėje nusistovėjusių etikos normų;
 • saugoti konfidencialią asociacijos informaciją, kuri tampa jam prieinama arba yra patikėta.

Kviečiame prisijungti prie mūsų. Tapk Telšių turizmo klasterio partneriu!