Telšių turizmo klasteris pradeda savo veiklą

07/02/2019

Po įvairių diskusijų ir būtinų pasiruošimo procedūrų, 2019 m. gegužės 29 d. VĮ Registrų centras įregistruota ASOCIACIJA TELŠIŲ TURIZMO KLASTERIS. Į Klasterį susivienijo penkiolika Telšių verslo atstovų bei kitų organizacijų, balandžio 25 dieną pasirašiusių Klasterio steigimo sutartį. Tai pirmas Telšiuose įsteigtas klasteris. Šio Klasterio veikla apims visa, kas gali būti susiję su tiesioginių ir netiesioginių turizmo paslaugų teikimu.

Asociacija Telšių turizmo klasteris - pradžia

Stebint Telšių miestą ir jo apylinkes aplankančių lankytojų bei turistų srautą, kasmetinę jo didėjimo tendenciją, mintis apie su turizmu susijusių verslo atstovų suvienijimą gimė Telšių rajono savivaldybėje.Realizuoti ją atsirado proga, lankantis svečiuose VšĮ Versli Lietuva vadovams. Jie mielai sutiko tarpininkauti ir padėti Telšių savivaldybei įgyvendinti jos viziją. Šios įstaigos specialistai turi didelę patirtį ir kompetenciją naujų įmonių, "startuolių" steigimo, jų veiklos vystymo ir kitose srityse. Buvo pasiūlyta vietos verslininkus apjungti į Turizmo klasterį. Tai yra seniai žinomas ir išbandytas metodas, siekiant pagerinti verslo veiklos aplinką, kolektyviai dalyvauti tenkinant didelius užsakymus, pasinaudoti greta esančių įmonių papildančiomis kompetencijomis, įgyvendinti bendrus investicinius projektus ar gauti kitų naudų.

Pirmasis Telšių turizmo verslininkų ir kitų sričių atstovų susitikimas įvyko 2017 metų vėlų rudenį, dalyvaujant VšĮ Versli Lietuva Eksporto departamento sektoriaus plėtros vadovui Simonui Aleksandravičiui. Vėliau buvo daug diskusijų, nuomonių, patirtimi dalijosi įvairių sričių ekspertai. Susitikimų dalyviai sutiko, kad Klasterio iniciatyva yra tinkama Telšiams, nes ji nukreipta į regioninio verslo ekonominį augimą per tarpusavio partnerystę, partnerystę su savivaldybe, mokslo institucijomis, konkurencingumo skatinimą, inovacijas.

Deja, didelis 2018 metų vasaros sezono užimtumas pristabdė verslininkų aktyvumą. Diskusijos ir pasiruošimo darbai steigti Klasterį buvo atgaivinti žiemą.

Asociacija Telšių turizmo klasteris įsteigta gegužės 7 dieną steigiamojo susirinkimo metu. Klasterio veikloje nusprendė dalyvauti UAB Varnių piras, UAB Telšių viešbutis, UAB Kontėna, MB Šatrijos legenda, A. Fabijonavičiaus firma, MB Tikslius, VšĮ Žemaitijos turizmo informacijos centras, VšĮ Telšių apskrities verslo inkubatorius, VšĮ Telšių menų inkubatorius, sodybos Angelų malūnas, Kaimo rojus, Gražinos sodyba, taip pat verslininkai Dainius Černiauskas, Arnoldas Bagdonas, Jolita Stanevičienė.

Taip pat susirinkimo metu buvo patvirtinti Asociacijos Telšių turizmo klasteris įstatai ir išrinkta valdyba. Valdybos pirmininku išrinktas sodybos Angelų malūnas vienas iš savininkų Ričardas Rasiukas, o asociacijos vadovu paskirtas MB Tikslius atstovas Romualdas Kačerauskas.

Telšiai ir Telšių turizmo klasteris

Telšiai - miestas turintis turiningą istoriją. Norinčių pamatyti mūsų miestą - jo senamiestį, jį puošiančius įvairių menininkų dirbinius, architektūrinius miesto sprendinius, garsųjį amfiteatrą, pasivaikščioti Masčio pakrante - skaičius nuolat auga. Manoma, šiais metais, kai švenčiamas Žemaitijos 800 metų jubiliejaus, Telšių miesto ir rajono lankytojų bei turistų skaičius išaugs dar daugiau. Tai nemažas iššūkis miestui, bet kartu ir gera žinia.

Miesto svečiai ir turistai, apsistojantys mieste ar rajono kaimo sodybose, tikisi gero pasibuvimo, malonios aplinkos, kokybiškų ir įvairių, kiekvieno poreikius atitinkančių, paslaugų. Jos turi atitikti tam tikrus standartus. Dažnai pageidaujama, kad paslaugos būtų ne tik pavienės, bet ir kompleksinės. Šioje veikloje ir planuoja dalyvauti Telšių turizmo klasteris.

- Susodinti verslininkus prie vieno stalo ir paskatinti juos apsijungti norėjosi jau seniai. Poreikis tam yra didelis. Atsiradus progai susitikti su VšĮ Versli Lietuva vadovais, mes apie tai jiems užsiminėme ir gavome pažadą padėti Telšiuose įsteigti Turizmo klasterį. Pradžioje verslininkų aktyvumas buvo labai didelis, vėliau darbai atitraukė jų dėmesį. Labai gaila, kad po vasaros darbų sezono į susitikimą susirinko jau mažiau verslininkų. Kita vertus džiugu, kad visgi aktyviausieji išliko ir Klasteris įsisteigė. Linkiu jam ilgo gyvavimo, - dalijasi mintimis apie Klasterį Telšių rajono savivaldybės Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja Eglė Macienė, viena iš Klasterio įsisteigimo iniciatorių.

Telšių turizmo klasteris jo steigėjų akimis

Visi Klasterio steigėjai ne pirma diena versle. Geros pavienės patirties daug. Kai kur trumpalaikiai mažesni veiklų apsijungimai vyko ir anksčiau. Visi įžvelgia, kad galimybių aruodai dar neišsemti. Mūsų krašte dar daug pasyvumo turizmo sektoriaus verslininkų tarpe, nemažai individualaus pasistumdymo elementų dėl pranašumo vietinėje rinkoje, pasigendama atviro bendradarbiavimo. Visa tai trukdo įdomesnių idėjų subrandinimui ir įgyvendinimui, verslo plėtrai, efektyvumo didinimui.

- Susibūrėme į Asociaciją Telšių turizmo klasteris su tikslu vienyti turizmo paslaugas teikiančius verslininkus, kitas su turizmu susijusias paslaugas teikiančias viešąsias įstaigas bei įmones bendrai veiklai. Mūsų sodyba su kitomis įmonėmis jau kurį laiką ir dirba kaip mažas klasteris. Vieni teikia vieną, kiti kitą paslaugą. Toks ratas ir sukasi. Subūrus didesnį, tikrąjį Klasterį, žiūrėsime ką mes galime įdomaus nuveikti, kad į Žemaitiją, į Telšius pritraukti daugiau turistų, ilgesniam laikui liekančių svečių. Darysime bendrus projektus, dalyvausime parodose, prisidėsime formuojant vieningo turistinio regiono įvaizdį - apie patirtį ir planus ateičiai dėsto Telšių turizmo klasterio valdybos pirmininkas, sodybos Angelų malūnas bendrasavininkas Ričardas Rasiukas.

- Klasterio ateitį matau kaip gebėjimą susitarti įgyvendinant ilgalaikį projektą, kai grąža pasiekiama ne trumpuoju, bet ilgesniu laikotarpiu. Esame tarpusavyje konkuruojantys verslo subjektai, todėl tokios aplinkybės apsunkina bendradarbiavimą, o tai prieštarauja pačiai klasterio idėjai, nes ji negali būti efektyvi be kokybinių informacijos mainų. Gebėjimas susitarti turėtų padėti įveikti tokius rifus kaip interesų nesutapimas, paslėpta konkurencija ir skirtingi prioritetai, - savo pamąstymus apie Klasterio ateitį atskleidžia Telšių turizmo klasterio valdybos narė, Gražinos sodybos savininkė Gražina Gaižauskienė.

- Džiaugiamės, kad pagaliau Telšiuose įsikūrė pirmas Klasteris ir mes esame jo steigėjai bei nariai. Norime padėkoti VšĮ Versli Lietuva vadovybei, o ypatingai Simonui Aleksandravičiui už pagalbą, kantrybę, žemaitiško charakterio supratimą. Klasterio steigimas Žemaitijoje vyko ne taip greitai, kaip norėjosi. Taip pat Telšių rajono savivaldybės ankstesniems vadovams ir ypač Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjai Eglei Macienei bei Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausiajai specialistei Neringai Urbonienei. Jų dėka Klasteris išsirutuliojo. Visų Klasterio narių vardu perduodu nuoširdžią padėką VšĮ Telšių apskrities verslo inkubatoriaus dalininką atstovavusiam Telšių rajono savivaldybės atstovui administracijos direktoriui Imantui Motiejūnui už palankų savivaldybės požiūrį į Klasterį ir mano atstovaujamos įstaigos dalyvavimą jame. Šios įstaigos funkcija ir yra padėti naujam verslui kurtis, rodyti jiems pavyzdį, skatinti veikiančio verslo stiprinimą ir plėtrą, - pritardama nuveiktam darbui dalinasi VšĮ Telšių apskrities verslo inkubatorius direktorė, Telšių turizmo klasterio valdybos narė Jolanta Norvaišienė.

Klasterio vadovas bei MB Tikslius atstovas Romualdas Kačerauskas apie perspektyvas atsiliepia nuotaikingai ir užsimena, kad priešakyje laukia nemažai darbo, nusistatant darbo tvarką tarp narių, įgyjant vienas kito pasitikėjimą, susikuriant skaitmeninius darbo įrankius, priprantant dalintis aktualia informacija, reaguojant į rinkos poreikius ir panašių klausimų sprendimas. Bet tokie etapai yra natūralūs naujai susikūrusioje organizacijoje ir įveikiami dirbant kolektyviai. Svarbu, kad yra steigėjų pasitikėjimas vienas kitu ir tikėjimas Klasteriu. Jo pasiektus kokybinius rezultatus ir naudą Telšiams bei verslui bus galima vertinti, kai veikla susistyguos, įgaus pagreitį ir patirtį. Klasteris nebus uždara organizacija, visada bus laukiami pasiūlymai, atsiliepimai, norintys tapti Telšių turizmo klasterio nariais. Bendradarbiausime ir su kitais Telšių verslo atstovais.

Turizmo klasterių patirtis Lietuvoje

Panašūs turizmo klasteriai jau senai veikia Lietuvoje. Gana efektyviai dirba Pamario turizmo klasteris Klaipėdoje, Žemaitijos turizmo klasteris Plungėje, Biržų, Anykščių bei Ignalinos turizmo klasteriai.

Telšių turizmo klasteris įsisteigė vėliausiai, tačiau tikimasi, kad jis nebus silpnesnis. Klasterio narių nuotaika ir nusiteikimas geras. O tai jau daug ilgo kelio pradžioje.

Aušra Pakalnienė