Vilniaus gidai Žemaitijoje – krašte, kuris vilioja savitu grožiu ir nepamirštamais įspūdžiais

07/05/2021

Gražią ir šiltą liepos 4 dienos pavakarę Telšius aplankė gausus būrys gidų iš Vilniaus. Kaip žinia, gidams šiltasis metų laikas yra pats darbymetis priimant tiek vietinius, tiek užsienio svečius, lankytojus ir turistus. Tad nėra kada žvalgytis po kaimynines apylinkes ir miestus. Tačiau po visų karantino suvaržymų atlaisvinimo, tik po truputį atsigaunant turizmo srautams, Vilniaus gidai nusprendė pasižvalgyti ir aplankyti tolimąją Žemaitiją. 

Kelionę Žemaitijoje pradėję nuo Plungės, ją tęsė Žemaičių Kalvarijoje, kurioje kaip tik šiuo metu, liepos 1-12 dienomis, vyksta didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai. Susipažinę su atlaidų tradicijomis, Vilniaus gidai atvyko į Žemaitijos sostine tituluojamus Telšius.

Vilniaus gidus priėmė ir organizavo pažintį su Telšiais asociacija „Telšių turizmo klasteris“. Pažintis su Telšiais simboliškai prasidėjo ant Vilniaus kalvos - vienos iš septynių kalvų, ant kurių įsikūręs Telšių miestas. Čia jie pasigrožėjo nuostabiais iš šios vietos atsiveriančiais Telšių miesto ir Masčio ežero vaizdais, aplankė Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčią. Telšių gidas Vaclovas Vaičekauskas, vedantis ekskursiją, trumpai apžvelgė visos Žemaitijos ir Telšių miesto istoriją. 

Nusileidus nuo kalvos, pasivaikščiojant miesto senamiesčiu, buvo apžiūrėtas Žemaitijos gaublys, kurį tvirtai savo letenomis laiko keturios meškos, skulptūra Rotušės šulinys, iš kurio meškų nasrų bėga geriamas vanduo, laikrodžio bokštas su Telšių miesto simboliu - meška. Aplankytas 2020 metais restauruotas buvusios žymiosios aukštosios rabinų mokyklos - Telšių Ješivos pastatas, pastatytas 1875 metais. Tai buvo viena iš žymiausių Rytų Europos judaizmo dvasinių seminarijų. Čia susipažinta su šios mokyklos išskirtine istorija, pristatytas žydų, į Telšius atvykusių XIIV a. pabaigoje, tautos kultūrinis, religinis ir švietimo paveldas Telšiuose.

Kopdami į Insulos kalvos įkalnę Vilniaus gidai apžiūrėjo jo šlaitą saugojančią Didžiąją žemaičių sieną, kurioje įamžinti svarbiausi su Žemaitija, kaip istoriniu Europos regionu, susiję istoriniai įvykiai. Kalvos viršūnėje pasiklausė kas valandą vis kitą melodiją skambinančio 23 varpų kariliono skambėjimo, pasigrožėjo buvusiu pranciškonų bernardinų vienuolyno, o dabar Telšių Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos ir Šv. Antano Paduviečio katedros istoriniu-architektūriniu ansambliu, Vyskupų rūmais. Na ir žinoma aplankė Telšių Šv. Antano Paduviečio katedrą. Vilniaus gidai pasimeldė prie Šv. Antano Paduviečio altoriaus, aplankė požemiuose įrengtą vyskupų laidojimo kriptą. Ši nedidelė, bet labai puošni katedra sužavėjo visus.

Vilniaus gidų kelionę po Žemaitiją vainikavo Telšiuose gaminamo kietojo sūrio "Džiugas" bei vyno "Džiugas" degustacija kavinės "Džiugas" lauko terasoje. Čia jie pasigrožėjo nuostabiu vaizdu į Masčio ežerą, aptarė dienos kelionės įspūdžius, o taip pat bendrų projektų su Telšių turizmo klasteriu perspektyvas.

Pasivaikščiojus gražiai sutvarkyta Masčio ežero pakrante Vilniaus gidai pavargę, bet patenkinti savo kelione, susėdo į namo juos vežantį autobusą. Tikiu, kad toldami nuo Žemaitijos jie dar ne kartą mintimis grįžo į praėjusios dienos įvykius. Žemaitiška kalba, skonis ir svetingumas ilgai liks jų prisiminimuose ir sužadins norą dar kada nors aplankyti Žemaitiją ir jos sostinę Telšius.