Pasyvi komercinių santykių partnerystė su asociacija „Telšių turizmo klasteris“

Pasyvaus partnerio bendra su asociacija veikla nukreipta siekti komercinių tikslų ir yra artima asociacijos narių interesams. Galimi partneriai - visi fiziniai ir juridiniai asmenys, teikiantys turizmo ar su turizmu susijusias paslaugas, gaminantys prekes.  

Šio lygmens partneris vadinamas pasyviuoju partneriu. Pasyvių komercinių santykių partnerystė sudaroma asociacijos vadovui ir partneriui pasirašius sutartį. Pastaroji įsigalioja nuo tos dienos, kai partneris sumoka sutartyje numatytą metinį mokestį - moka 50 % metinio asociacijos nario mokesčio dydžio kasmetinį mokestį, ir įvykdo kitas sutartyje numatytas pasiruošimo bendradarbiauti sąlygas. 

Pagal poreikį ir galimybes šio lygmens partnerių teikiamos paslaugos traukiamos į sudaromus asociacijos paslaugų rinkinius. Parduodant paslaugas bendruose projektuose, pasyvusis partneris turi pirmumą po aktyviojo partnerio paslaugų įtraukimo į rinkinį.

Šio partnerio atpažinimo ženklai reklamuojami asociacijos interneto svetainėje, kitose naudojamose žiniasklaidos priemonėse, virtualios erdvės bendruose puslapiuose bei spausdintuose leidiniuose.   

Pasyvusis partneris:

  • kviečiamas į bendrus su asociacijos nariais organizuojamus renginius;
  • nėra renkamas asociacijos valdymo organu.

Komercinė partnerystė nutrūksta:

  • nustojus galioti partnerystės sutarčiai;
  • jeigu partneris delsia mokėti sutartyje numatytą metinį partnerystės mokestį ilgiau nei 3 mėnesius nuo sąskaitos gavimo;
  • vienai iš šalių raštu pareiškus norą sustabdyti partnerystę. Šiuo atveju įmokėtas metinis partnerystės mokestis nėra gražinamas.